Charakterystyka banku na podstawie bilansu

Dokumentalny's portal

Temat: 2000 PRAC- Nie tylko dla studenta (prace,materiały ściągi)
...minimalizujące ryzyko kredytowe.doc Transformacja polskiego systemu bankowego.doc Zasady funkcjonowania systemu bankowego w gospodarce rynkowe.doc Zjawisko trudnych kredytów i ich restrukturyzacja.doc -------------------------------------------------------------------------------- Bankowość\Bankowość II\ -------------------------------------------------------------------------------- Charakterystyka banku na podstawie bilansu.doc Czynniki wpływające na rentowność banku.doc Dokumentacja kredytowa i jej weryfikacja.doc Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardów UE.doc Elementy strategii marketingowej banku.doc Finansowanie banku przez emisję papierów wartościowych.doc Formy zabezpieczenia zwrotu kredytu.doc Główne zmiany w systemie bankowym w Polsce po 1989 roku.doc Instrumenty...
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=39571Powered by WordPress, © Dokumentalny's portal