Charakterystyka gospodarki centralnie planowanej

Dokumentalny's portal

Temat: Egzamin z ekonomii w lipcu
oto pytanka: z podręcznika: 1) Charakterystyka gospodarki centralnie planowanej 2) Elastyczność popytu i podaży (cenowa elastyczność popytu, mieszana cenowa elastyczność popytu, dochodowa elastyczność popytu, cenowa elastyczność podaży) z wykładów: 3)Systemy społeczno-gospodarcze. Czynniki kształtujące wybór typu gospodarki. Zmiany systemu społeczno-gospodarczego 4)PKB. Wzrost gospodarczy- wybrane modele wzrostu. Modele gospodarki. wybierasz 3...
Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=2142Temat: Opracowanie pytań z EKONOMII
Mam pytanie, czy w tym roku obowiązuje ta sama lista pytań, co rok temu? 1. Ograniczoność zasobów, racjonalność gospodarowania i rachunek ekonomiczny. Granica możliwości produkcyjnych 2. Charakterystyka gospodarki centralnie planowanej 3. Rynek, popyt, podaż. Cena równowagi rynkowej 4. Elastyczność popytu i podaży. 5. Podstawy wyboru struktury konsumpcji bieżącej 6. Przedsiębiorstwo 7. Analiza kosztów produkcji ( w okresie krótkim, długim, równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej) 8. Metody obliczania PKB 9. Determinanty dochodu narodowego (Równowaga gosp. Oszczędność i...
Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=2483


Temat: Przedtermin
1. Ograniczoność zasobów, racjonalność gospodarowania i rachunek ekonomiczny, Granica możliwości produkcyjnych. 2. Charakterystyka gospodarki centralnie planowanej. 3. Rynek, popyt, podaż (pojęcie i klasyfikacje rynków, popyt i czynniki go określające, podaż i czynniki ją określające, Cena równowagi rynkowej. 4. Elastyczność popytu i podaży (cenowa elastyczność popytu, mieszana cenowa elastyczność popytu, dochodowa elastyczność popytu, cenowa elastyczność podaży). 5.Podstawy wyboru struktury konsumpcji bieżącej (dochód a...
Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=2440


Temat: PYTANIA Z EGZAMINóW
...funkcje. Czynniki determinujące podaż pieniądza Równowaga na rynku pieniężnym z wykładów: 1)Polityka fiskalna – budżet państwa. (tu trzeba było opisać wykres - dochód państwa a podatki czy coś w tym stylu - już nie pamiętam) 2)Równowaga gospodarcza, Oszczędności i inwestycje -mnożnik inwestycyjne , akcelerator) (tu trzeba też było coś opisać - nie mam zielonego pojęcia co ) Przedtermin Terenowa i I termin terenowa: 1) Charakterystyka gospodarki centralnie planowanej 2) Elastyczność popytu i podaży (cenowa elastyczność popytu, mieszana cenowa elastyczność popytu, dochodowa elastyczność popytu, cenowa elastyczność podaży) z wykładów: 3)Systemy społeczno-gospodarcze. Czynniki kształtujące wybór typu gospodarki. Zmiany systemu społeczno-gospodarczego 4)PKB. Wzrost gospodarczy- wybrane modele wzrostu. Modele gospodarki.
Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=2147


Temat: Odpowiedzi do 20 pytań na przedtermin
dorzucam jeszcze jedno, moze cos sie w koncu ruszy chyba, ze wszyscy leca na sepa. 2. Charakterystyka gospodarki centralnie planowanej. Główne cechy i reguły funkcjonowania: Gospodarka centralnie planowana charakteryzowala się dwiema zasadniczymi cechami: dominacja państwowej własności czynnikow produkcji oraz nierynkowa alokacja zasobow gospodarczych. Panswowa własność czynnikow produkcji odnosila się do dobra kapitałowych, kapitałowych mniejszym stopniu do ziemi, a w najmniejszym do pracy. W przypadku...
Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=2040


Powered by WordPress, © Dokumentalny's portal