Portrety kobiet w literaturze i malarstwie

Dokumentalny's portal

Temat: Oryginalne prezentacje maturalne - tanio, szybko, solidnie!
...65. Literackie relacje z podróży. Omów, analizując celowo dobrane utwory. 66. Literackie spotkania wrogów. Przedstaw starcia bohaterów wybranych dzieł z różnych epok i omów ich konsekwencje. 67. Literackie świadectwa pobytu w hitlerowskich lagrach i stalinowskich łagrach. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory polskie i europejskie. 68. Literackie wizje jesieni. Przedstaw różne ujęcia motywu w wybranych utworach literackich. 69. Literackie i malarskie portrety kobiet. Na podstawie wybranych dzieł omów sposoby prezentowania postaci kobiet 70. Literackie, malarskie i muzyczne wizje ogrodu. Dokonaj analizy, odwołując się do dwóch spośród wymienionych dziedzin. 71. Literackie, wspomnieniowe i epistolograficzne świadectwa zagłady. Przedstaw wybrane relacje opisujące zjawisko holocaustu. 72. Literatura i sztuka wobec cierpienia. Omów problem na wybranych...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=15651Powered by WordPress, © Dokumentalny's portal