Portrety kobiet w literaturze i sztuce

Dokumentalny's portal

Temat: PREZENTACJE i KONSULT.- OBFITY WACHLARZ PROPOZYCJI TEMATóW
...i porównaj sposoby prezentacji bohaterów na wybranych przykładach dzieł. 68. Motyw OJCA w literaturze na przestrzeni epok literackich. 69. Literackie portrety MATKI w wybranych dziełach twórców różnych epok. 70. ZDRADA jako sposób działania człowieka w dążeniu do celu. 71. Motyw / etos PRACY w życiu bohaterów literackich. 72. Teksty piosenek zespołów młodzieżowych jako próba opisania rzeczywistości. 73. Najciekawsze PORTRETY KOBIET w literaturze i sztuce. 74. „Anioły” i „demony” - Kobieta upadła a kobieta anioł - różne kreacje literackich postaci kobiecych. 75. Dzieło literackie jako świadectwo swego czasu. 76. Różne doświadczenia i przeżycia obozowe oraz wynikające z nich koncepcje człowieka zniewolonego. 77. Przeanalizuj problem wyniszczenia moralnego jednostki ludzkiej, odwołując się do przykładów...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=5616Temat: PREZENTACJE MATURALNE. PROFESJONALNA POMOC, PISANIE PRAC
...o wybrane przykłady. 535. Omów i porównaj wybrane portrety kobiet w polskiej i obcej literaturze różnych epok. 536. Omów na wybranych przykładach literackich, zmieniający się na przestrzeni epok, ideał kobiecości. 537. Portret kobiet w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady. 538. Portret kobiety w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 539. Portrety kobiet w literaturze i malarstwie XIX wieku. 540. Portrety kobiet w literaturze i sztuce. Przedstaw wybrane postacie i porównaj sposób ich kreowania w wybranych przykładach. 541. Portrety kobiet w literaturze. 542. Portrety kobiety. Omów na przykładach z rożnych tekstów kultury. 543. Portrety psychologiczne kobiet wiek XIX i XX. 544. Portrety żon w literaturze. Przedstaw różnorodność ich obrazu na wybranych przykładach. 545. Przedstaw artystyczne wizerunki kobiet zbuntowanych i oceń...
Źródło: nasze-forum.pl/viewtopic.php?t=2431


Temat: GOTOWE PREZENTACJE! 70 zł
...polszczyzny- język w pracy, domu i w szkole. Omów na wybranych przykładach. 31. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego (na konkretnych przykładach). W wypowiedzi wykorzystaj artykuły publicystyczne. ( z pokazem multimedialnym) 32. Fenomen języka reklamy. ( Z pokazem multimedialnym) 33. Kobieta- anioł, femme fatale. Wpływ kobiety na losy mężczyzny na przykładzie kilku wybranych utworów.” 34. Portrety kobiet w literaturze i sztuce renesansu na podstawie wybranych przykładów. 35. Dzieła literackie, które pomagają młodemu człowiekowi, wchodzącemu w życie, ustalić kodeks moralny. 36. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Na podstawie wybranych utworów literackich omów podobieństwa i różnice. 37. Kultura wsi zapisana w obrzędach dorocznych i ludowych. Omów problem odwołując się do...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=7761


Temat: 117 Prezentacji maturalnych !!!!!! 50zł
...w sytuacjach ekstremalnych. Odwołaj się do literatury XX (ewentualnie XXI wieku) 68.Poeta jako bohater romantyczny i młodopolski. 69.Pokonali los czy pokonani przez los. Przedstaw i omów bohaterów literackich, których los uznałbyś za ilustrację i tego tematu. 70.Porównaj obraz Warszawy XIX i XX wieku na przykładach 2-3 utworów literackich 71.Portret dziecka w literaturze i sztuce. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych przykładów 72. Portret kobiety w literaturze i sztuce 73.Literackie portrety matek. Omów temat odwołując się do analizy wybranych utworów. 74.Małżeństwo- Omów literackie portrety małżeństw. 75.Postawy artystów wobec Boga. Przedstaw utwory z różnych epok. 76.Powinowactwa sztuk: motywy muzyki, rzeźby i malarstwa w wybranych utworach literackich 77.Powroty do lat dzieciństwa w literaturze. Omów zagadnienie, analizując funkcję tego...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=5067


Temat: PREZENTACJE I KONSULTACJE - ZDROWE ZASADY WSPÓŁPRACY !!!
...- omów i porównaj sposoby prezentacji bohaterów na wybranych przykładach dzieł. 68. Motyw OJCA w literaturze na przestrzeni epok literackich. 69. Literackie portrety MATKI w wybranych dziełach twórców różnych epok. 70. ZDRADA jako sposób działania człowieka w dążeniu do celu. 71. Motyw / etos PRACY w życiu bohaterów literackich. 72. Teksty piosenek zespołów młodzieżowych jako próba opisania rzeczywistości. 73. Najciekawsze PORTRETY KOBIET w literaturze i sztuce. 74. „Anioły” i „demony” - Kobieta upadła a kobieta anioł - różne kreacje literackich postaci kobiecych. 75. Dzieło literackie jako świadectwo swego czasu. 76. Różne doświadczenia i przeżycia obozowe oraz wynikające z nich koncepcje człowieka zniewolonego. 77. Przeanalizuj problem wyniszczenia moralnego jednostki ludzkiej, odwołując się do przykładów...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=5799


Temat: GOTOWE PREZENTACJE! 70 zł
...Zróżnicowanie polszczyzny- język w pracy, domu i w szkole. Omów na wybranych przykładach. 31. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego (na konkretnych przykładach). W wypowiedzi wykorzystaj artykuły publicystyczne. ( z pokazem multimedialnym) 32. Fenomen języka reklamy. ( Z pokazem multimedialnym) 33. Kobieta- anioł, femme fatale. Wpływ kobiety na losy mężczyzny na przykładzie kilku wybranych utworów.” 34. Portrety kobiet w literaturze i sztuce renesansu na podstawie wybranych przykładów. 35. Dzieła literackie, które pomagają młodemu człowiekowi, wchodzącemu w życie, ustalić kodeks moralny. 36. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Na podstawie wybranych utworów literackich omów podobieństwa i różnice. 37. Kultura wsi zapisana w obrzędach dorocznych i ludowych. Omów problem odwołując się do utworów...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=7770


Temat: sprzedam prace z języka polskiego
Sprzedam prace z języka polskiego oceniona na 20 ptk czyli max. Do pracy dołanczam bibliografie, plan, pltye Cd, obrazy. Temat pracy: Portret kobiety w literaturze i sztuce. Także miły i przyjemny. Proszę o kontakt mailowy aleksandra_79@o2.pl
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=372


Temat: GOTOWE PREZENTACJE MATURALNE
...Uzasadnij na podstawie literatury 17 i 18 w. 86) Wieś w prozie Stefana Żeromskiego i Władysława Reymonta. 87)Postacie mitologiczne, biblijne jako symbol wartości uniwersalnych. Przedstaw zagadnienia analizując wybrane przykłady. 88)Ukaż różne oblicza miłości w utworach Mickiewicza i Fredry. 89) Motyw wędrówki w literaturze polskiej. 90)Tytuł jako klucz do interpretacji utworów. Przedstaw temat dokonując analizy wybranych utworów. 91) Portret kobiety w literaturze i sztuce. 92) Matka cierpiąca w literaturze i sztuce. 93) Literackie kreacje kobiet szczęśliwych i doświadczonych przez los. 94)‟Obrzędy i obyczaje polskie utrwalone w literaturze”. Przedstaw temat na wybranych lekturach. 95)‟Koniec i początek” – biblijna i literacka wizja stworzenia i zagłady świata. Omów problem analizując wybrane teksty. 96)Analizując wybrane utwory,...
Źródło: gabbler.pl/viewtopic.php?t=1130


Temat: SPRZEDAM PREZENTACJĘ MATURALNĄ - TANIO!!
...utworów literackich. Temat pracy : Literackie ujęcia obrazu miasta, przedstaw na wybranych przykładach. Temat pracy: Analizując wybrane utwory przedstaw problem miłości w literaturze. Temat pracy:Wizerunek Boga w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach. Temat pracy:Władcy i władza. Analizując wybrane utwory literackie, przedstaw różne modele sprawowania władzy. Temat pracy: Analizując wybrane przykłady, porównaj portrety kobiet w literaturze i sztuce różnych epok. Temat:Jak żyć? Literackie wskazówki na udane życie w wybranych utworach różnych epok. Temat: Savoir – vivre jako motyw literacki na przestrzeni epok. Omów rożnorodność kreowania i funkcje motywu na przykładach wybranych tekstów literackich. Temat: Polskie obrzędy i obyczaje utrwalone w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach. Temat: Omów kreacje kobiet w...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=15053


Powered by WordPress, © Dokumentalny's portal