wklęsły kąt

Dokumentalny's portal

Temat: Wycinek koła, bok prostokąta, kwiat lotosu, okręt...
zadania pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1.Bok prostokąta ma długość 24cm, a przekątna 26cm. Przekątna dzieli prostokąt na dwa trójkąty. W każdym z nich wpisujemy koło. Oblicz odległość miedzy środkami tych kół. 2. Z koła wycięto wycinek, który stanowi 20% jego powierzchni. Ile stopni ma powstały wklęsły kąt środkowy? 3. Z jeziora wychylił się o pół stopy z wieczora biały lotosu kwiat. Uderzył weń wiatr zawzięty, aż lotos ugięty ucałował o dwie stopy dalej błysk kryształowej fali. Woda zdradliwa, woda chłodna jak daleko do dna? 4. Wykaż, że różnica czwartych potęg dwóch liczb całkowitych różniących się o 2, jest podzielna przez 8. 5. Okręt przepłynął całej trasy i pozostało mu do przebycia o 360 mil morskich więcej...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=51281Temat: bardzo prosze o pomoc z gory uprzejmie dziekuje
...pełnego (288stopni). Nazwijmy wierzchołek kąta literą K, środek okręgu O, punkty styczności okręgu z ramionami kąta odpowiednio M i N. Otrzymamy czworokąt KNOM, w którym boki OM i ON są promieniami okręgu poprowadzonymi do punktów styczności, więc kąty KMO i KNO są kątami prostymi. Kąt NKM jest szukanym kątem, w który wpisano okrąg. Kąt NOM ma miarę 72stopnie - wyliczoną poprzednio. (Czworokąt, KNOM, opisany wcześniej nie może mieć kąta wklęsłego, ponieważ jego dwa kąty to kąty proste. Kąt NOM nie może być zatem kątem o mierze 288stopni). Ponieważ suma kątów czworokąta wynosi 360stopni, więc kąt NKM ma miarę 180 - 72 = 108 stopni. 2. Jeśli nazwiemy promień dużego okręgu literą R, a mniejszego r, to pole pierścienia jest równe Pi*R^2 - Pi*r^2 = Pi(R^2 - r^2) (różnica pól tych kół). Jeśli narysujesz te dwa okręgi i opisaną w zadaniu styczną oraz poprowadzisz...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=4788


Temat: "Matematyka - Próbne arkusze maturalne 2010-2012" - Błędy?
Ad 4) Odpowiedź b była by poprawna gdyby chodziło o kąt wklęsły... przy wypukłym to tak jak rozwiązujesz odp c jest poprawna
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=157441


Temat: okrag i katy - dowod
Miara kąta wypukłego BDC jest połową miary kąta środkowego BOC, więc się nie zmieni wraz ze zmianą położenia punktu D na tym łuku. W czworokącie ABDC suma kątów jest kątem półpełnym, a kąt wklęsły BDC uzupełnia kąt wpisany do kąta pełnego. Suma kątów BAC i BDC w tym czworokącie jest stała, więc stała jest suma kątów ABD i ACD. Jeśli punkt D będzie leżał na drugim łuku, to kąt BDC czworokąta ABDC jest 2 razy mniejszy od środkowego kąta BOC bez względu na to, gdzie umieścimy punkt D na tym łuku. Teza więc będzie również prawdziwa.
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=10095


Temat: Jeżeli czworokąt ma dokładnie dwie osie symetrii, to
Odpowiedź a) (czworokąt wklęsły może mieć co najwyżej jedną oś symetrii, przechodzącą przez jego kąt wklęsły) Pozostałym odpowiedziom zaprzecza choćby prostokąt.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=6035


Temat: ile ich jest?
Przekątne nie mogą przecinać się pod kątem wklęsłym A tych przecinających się pod kątem wypukłym jest nieskończenie wiele, nawet o znanej długości przekątnych - wystarczy wybrać 2 liczby, i takie, że oraz - nieskończenie wiele możliwości.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=135077


Temat: kąty w kole
Przyjrzyjmy się kątom w trójkącie ABO. Kąty A i B są równe i wynoszą: . Zatem kąt O: Mamy miarę kąta wklęsłego , możemy napisać:
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=177768


Powered by WordPress, © Dokumentalny's portal